สาระน่ารู้

ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการตกปลา
 
การตกปลาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ การตกปลาน้ำจืดแล้วน้ำทะเล ซึ่งมีวิธีการตกปลาที่แตกต่างกัน
 
1 การตกปลาน้ำจืด
 
การตกแบบวางทุ่นหรือหน้าดิน จะมีลักษณะการตกด้วยวิธีการ ยืน ตีเหยื่อออกไปในระยะที่ไกล 40-50 เมตรขึ้นไป ต้องใช้แรงเหวี่ยงที่มาก เน้นฟังเสียงสัญญาณของรอกเมื่อปลากิน รอกก็จะส่งสัญญาณเสียงเตือนเพื่อทำให้ผู้ตกทราบได้ว่าปลานั้นกินเหยื่อ ปลาที่ตกได้มักจะมีขนาดตั้งแต่เล็กไปถึงขนาดที่ใหญ่
 
ตกแบบสปิ๋วและคันชิงหลิว จะมีลักษณะการตกด้วยวิธีการนั่ง และ ตีเหยื่อออกไปในระยะที่ใกล้ 2-5 เมตร ปลาที่ตกได้มักจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง
 
ตีเหยื่อปลอม นั้นจะมีลักษณะการตกด้วยวิธีการนั่งสลับกับการยืนตีเหยื่อออกไปในระยะที่อยู่ประมาณ 20-30 เมตร เน้นการสร้างแอคชั่นของเหยื่อปลอมเรียกกันว่า jerk ซึ่งการทำด้วยการยกคัน กระดกคัน สะบัดคันถี่ๆ เป็นต้น ปลาที่ตกได้มักจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง (เป็นปลาล่าเหยื่อ)
 
Fly fishing การตกปลาแบบใช้เหยื่อปลอมในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะต่างไปจากแบบการตีเหยื่อปลอมธรรมดา คือ Fly fishingนั้นจะมีเอกลักษณ์คล้ายแมลงที่บินเล่นเหนือน้ำ Fly fishing ระยะการตกซึ่งอยู่ที่ประมาณ 20-30 เมตร (จะใช้พื้นที่ในการตกค่อนข้างมากจึงนิยมตกตามธารน้ำไหล) แล้วก็ใช้การสร้างแอคชั่นของเหยื่อ ปลาที่ตกได้มักจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง (เป็นปลาล่าเหยื่อ)
 
2.การตกปลาทะเล
 
Jigging คือการตกปลาที่ใช้เหยื่อ Jigs หมายถึง การกระตุก เหยื่อทำมาจากวัสดุแบบแข็งจำพวกโลหะเช่นทองเหลือง ตะกั่ว เป็นต้นหรือจะทำด้วยวัสดุนิ่มจำพวก พลาสติกนิ่ม ซิลิโคน หรือ อาจผสมผสานกันก็ได้โดยเลียนแบบเหยื่อจริงจากธรรมชาติ เช่นปลา กุ้ง ปลาหมึก เป็นต้น เน้นสร้างความเคลื่อนไหวให้กับตัวเหยื่อ หรือ“Motion” ให้เลียนแบบเหยื่อธรรมชาติ เช่นการเคลื่อนไหวของกุ้ง การว่ายน้ำของปลาหมึก ปลาเป็น หรือปลาที่กำลังได้รับบาดเจ็บซึ่งการสร้างความเคลื่อน-ไหวหรือ Motion นั้นทำได้โดยใช้คันเบ็ดกระตุก และใช้รอกเป็นตัวเก็บสายเพื่อให้เหยื่อเกิด Action ตามที่ต้องการ ปลาที่ได้จะมีขนาดที่ใหญ่-ใหญ่มาก เช่นปลาตระกูลทูน่า สำลีน้ำลึก ปลาช่อนทะเล ปลาอินทรีย์ ปลาสาก ปลาเก๋า กะพงแดงและปลาอื่นๆ
 
Trolling นั้นเรียกกันตามชื่อของเหยื่อและการตกเช่นเดียว กับ jigging ต่างกันตรงในการสร้างการเคลื่อนไหวของเหยื่อซึ่ง jigging นั้นสร้างโดยผู้ตกเอง ส่วนtrollingนั้นการเคลื่อนไหวจะเกิดจาดการลากของเรือซึ่งผู้ตกนั้นไม่ต้องออกแรงในการลากเหยื่อเลย แต่ก็ยังจะต้องออกแรงในการสู้ปลาที่มากเหมือน Jigging ปลาที่ได้จะมีขนาดที่ใหญ่-ใหญ่มาก เช่นปลาตระกูลทูน่า สำลีน้ำลึกปลาช่อนทะเล ปลาอินทรีย์ ปลาสาก ปลาเก๋า กะพงแดงและปลาอื่นๆ 
 
แหล่งข้อมูล : forfisherman.blogspot.com

Copyrights © 2009 www.siamzoo.co.th All Rights Reserved.
E-mail : info@siamzoo.co.th
counter