ไกด์
ไกด์ Fuji
 

 

ทรง  LR

LRSG

BLRLG

CLRSG

BLROG

CLRLG

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

เบอร์

ควัน

ดำ

เงิน

ดำ

เงิน

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

8

2

ซิลิคอน

4

ฮาร์ดลอยด์

2

 ซิลิคอน

4

โอริง

4

ฮาร์ดลอยด์

10

2

4

2

4

4

12

 2

2

2

2

2

16

1

2

1

2

2

20

1

2

1

1

2

 
 
 

ทรง LV

CLVSG

LVSG

LVLG

BLVLG

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

เบอร์

เงิน

ควัน

เงิน

ดำ

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

6

 

ซิลิคอน

2

ซิลิคอน

10

 ฮาร์ดลอยด์

10

ฮาร์ดลอยด์

7

2

 

 

 

8

 2

2

10

10

10

2

2

10

10

12

2

2

10

10

16

2

2

10

10

20

1

1

10

10

25

1

1

 

 

20

   

10

10

 
 

ทรง  MN

MNSG

CMNSG


CMNAG

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

เบอร์

ควัน

เงิน

เงิน

ตัว

ตัว

ตัว

8

 

ซิลิคอน

2

ซิลิคอน

4

แอลคอลไนท์

10

2

2

2

12

2

2

2

16

2

 

2

20

2

1

2

25

1

1

1

30

1

1

1

40

1

 

1

 
 

ทรง  N

NSG

CNSG

BNLG

NLG

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

เบอร์

ควัน

เงิน

ดำ

เงิน

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

6

 

ซิลิคอน

 

ซิลิคอน

10.00

ฮาร์ดลอยด์ 

 10

ฮาร์ดลอยด์

7

3

3.0

10.00

10

8

3

3.0

10.00

 10

10

2

2.0

10.00

10

12

2

2.0

10.00

10

16

 1

 2.0

 10.00

 10

20

1

2.0

10.00

10Copyrights © 2009 www.siamzoo.co.th All Rights Reserved.
E-mail : info@siamzoo.co.th
counter