ไกด์
ไกด์ Fuji
 

 

ทรง AT

CULG

เบอร์

 

สีเฟรม

วัสดุ

ไททาเนียม

ซิลิคอน

ตัว
8 1
10 1
12 1
16 1
20 1
 
 
 

ทรง  DB

CDBSG

เบอร์

 

สีเฟรม

วัสดุ

เงิน

ซิลิคอน

ตัว
5.0 FP 2
5.5 FP 2
6.0 FP 1
 
 
ทรง HB HBSG

CHBSG

สีเฟรม

วัสดุ สีเฟรม วัสดุ
เบอร์ ควัน เงิน
ตัว ตัว
8 2

ซิลิคอน

2 ซิลิคอน
10 2 2
12 1 1
16 1 1
20

1

1

 
 

ทรง HN

HNSG

CHNSG

BHNLG

IGHNSG

BHNOG

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

สีเฟรม

วัสดุ

เบอร์

ควัน

เงิน

ดำ

ทอง

ดำ

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

ตัว

8

2

ซิลิคอน

2

ซิลิคอน

4

ฮาร์ดลอยด์

1

ซิลิคอน

2

โอริง

10

2

2

3

1

2

12

2

2

2

1

2

16

1

1

2

1

1

20

1

1

2

1

1Copyrights © 2009 www.siamzoo.co.th All Rights Reserved.
E-mail : info@siamzoo.co.th
counter