เหยื่อตกปลา
โคเมท (COMET)
 
เหยื่อที่ให้สัญญาณกระพือ จากชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยความพิถีพิถันทำให้การหมุนของใบหมุนได้อย่างดีไม่ว่าใบจะอยู่ชิดหรือห่างจากแกนกลาง ซึ่งหมายความถึงเหยื่อ”โคเมท”สามารถทำหน้าที่ของเขาได้ แม้ในสภาพน้ำที่มีคลื่นจัดหรือในกระแสน้ำที่ไหลขาดช่วงจากสาเหตุของสิ่งกีดขวางที่บดบังการไหลของกระน้ำวิธีการลากกลับแบบช้าๆเนิบๆโดยเหยื่อ”โคเมท”ให้ผลดีในช่วงที่น้ำเรียบปกติ ด้วยการเคลื่อนไหวที่ลอกเลียนแบบของเหยื่อบาดเจ็บในช่วงสุดท้าย

เบอร์

0

1

2

3

น้ำหนัก (กรัม)

2.0

3.5

4.5

6.5

ราคา

140.00

140.00

140.00

140.00


 A ใบเงินจุดแดง  B ใบทองจุดแดง    C ใบเงินจุดฟ้า     D ใบทองจุดฟ้า
 

Copyrights © 2009 www.siamzoo.co.th All Rights Reserved.
E-mail : info@siamzoo.co.th
counter